Corund partners s.r.o.

Služby

GDPR

E-Aukcie

PC služby

Energetické poradenstvo

Kamerové systémy

O nás

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá vznikla s cieľom ponúknuť podnikateľskému prostrediu dlhoročné skúsenosti, nadobudnuté jej odborníkmi v informačnej a bezpečnostnej oblasti pri zachovaní diskrétnosti. Ponúkame bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnostnej politiky, bezpečnostného poradenstva pri riešení krízových situácií v podnikateľskom prostredí a zosúladení interných noriem so všeobecne záväznými predpismi v oblastiach bezpečnosti v súlade s GDPR. Riešime krízové situácie, ktoré môžu byť spôsobené zamestnancami, technologickými procesmi a ktoré svojím charakterom, negatívnymi účinkami a rozsahom môžu vážne narušiť integritu, dôvernosť a spoľahlivosť spoločnosti. Zabezpečujeme energetické poradenstvo súvisiace so znižovaním nákladov na energie vo firmách a organizáciách a zároveň ponúkame praktickú realizáciu konkrétnych riešení.