18 júna, 2020

PC služby

Poskytuje komplexné služby v oblasti Informačnej Bezpečnosti, ich návrh a realizáciu. Služby súvisiace so záchranou údajov z pamäťových médií, ale aj optimalizáciu nákladov súvisiacich s IKT. Navrhuje optimálne riešenia pre zabezpečenie IB podľa ISO 27001 s efektívnym vynaložením finančných prostriedkov. Svojím zákazníkom ponúka diskrétne a kvalitné riešenia, ktoré reflektujú ich potreby, požiadavky a najnovšie trendy.

Kompletný Audit IT
Bezpečnostné riešenia
Technologický monitoring

 

 

Záchrana údajov z nefunkčných médií, ako pevné disky, ssd, pam. karty,USB kľúče, nefunkčné smartfóny s dôrazom na max. zaručenú diskrétnosť.

Záchrana údajov z nefunkčných iPhonov, iPadov, a Android zariadení...
Záchrana údajov aj HW zašifrovaných diskov.

Sieťová a komunikačná infraštruktúra.
Komplexná Informačná Bezpečnosť Organizácií.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a technického zabezpečenia podľa nariadenia EÚ GDPR.
Vybudovanie kompletnej a spoľahlivej infraštruktúry podľa požiadaviek a možností zákazníka.
Identifikácia Bezpečnostných rizík a návrh a realizácia zabezpečenia po dohode so zákazníkom.
Forenzná analýza digitálnych stôp, odborné a promptné, hlavne diskrétne poradenstvo pri vyšetrovaní digitálnych stôp.