5 augusta, 2019

GDPR

Dňa 25.5.2018 vstúpil do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ten zohľadňuje požiadavky Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov známe aj pod skratkou GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679). Nová právna úprava rozsiahlym spôsobom mení doterajšie podmienky spracúvania osobných údajov a jej dosah sa vzťahuje takmer na každého.Nejedná sa iba o veľké firmy, finančné inštitúcie, nemocnice, telekomunikačné a energetické spoločnosti ale aj o obce, mestá, školy, škôlky, neziskové organizácie, cirkvy, lekárne, e-shopy, cestovné kancelárie, hotely, personálne agentúry, reklamné agentúry, realitné kancelárie, účtovníkov, SBS, podnikateľov z oblasti výroby, predaja alebo poskytovateľov služieb a ďalších subjektov.

Nariadenie a zákon priniesli aj mnoho nových povinností, za ktoré v prípade neplnenia hrozia likvidačné pokuty. Ak potrebujete vypracovať komplexnú dokumentáciu s dôverou sa obráťte na nás. Pomôžeme Vám so zavedením GDPR do praktického života Vašej firmy a Vy sa môžete venovať svojmu biznisu. Neponúkame šablóny ani vzory nakoľko  vypracovanie dokumentácie pre každú firmu alebo subjekt si vyžaduje fyzické vykonanie auditu vo firme, individuálny prístup a realizáciu konkrétneho riešenia.

bezpeconost-webu