2 augusta, 2019

E-Aukcie

logo

Znížime Vám náklady na elektrickú energiu a zemný plyn min. 10% oproti ponuke ktorú máte.

Ako to robíme?

Na zníženie cien komodity využívame formu elektronickej aukcie. Vďaka tom, že dodávatelia dávajú ponuku na agregovaný odber viacerých klientov, dokážeme ponúknuť klientom cenu, akú by individuálne nedostali.

Kontrola distribučných položiek

Skontrolujeme Vám,čo si účtuje distribúcia a optimalizujeme Vaše výdavky za energie.

Návrh riešení

Navrhneme Vám možné riešenia na zníženie nákladov napríklad:

zníženie veľkosti ističa, montáž kompenzačného alebo dekompenzačného zariadenia, zníženie rezervovanej kapacity, montáž LED osvetlenia a pod.